Centrum voor Dialoog

Dagelijks voeren medewerkers van overheden gesprekken om overeenstemming te bereiken met burgers en maatschappelijke organisaties die vanuit andere ervaringen, belangen en verwachtingen tegen een probleem of verschijnsel aankijken.

Het gesprek is een van de belangrijkste middelen om verschillen te overbruggen tussen andersdenkenden. Onderzoek én ervaring laten echter zien dat gesprekken tussen andersdenkenden lang niet altijd succesvol verlopen. Sterker nog, in veel gevallen blijken gesprekken over ingewikkelde, controversiële kwesties het probleem zelfs te verergeren.

Voorbeelden zijn de steeds terugkerende discussies over natuur, over vaccinatie, alternatieve energiebronnen, klimaat en leefomgeving, over Zwarte Piet, over oorzaken en gevolgen van besmettelijke dierziekten, het huidige landbouwsysteem, de opvang van vluchtelingen en de multiculturele samenleving. In dit soort situaties is een dialoog des te meer gewenst.

Wat is een dialoog?

De dialoog is een bijzonder soort gesprek. In een dialoog is het niet de bedoeling om te winnen, zoals bij een discussie of een debat. Het is de bedoeling om samen tot iets nieuws te komen. In een dialoog reflecteren we op motivaties én vooral ook effecten van ons spreek- en luistergedrag, op onze impliciete aannames en op de strategieën die we gebruiken om anderen te overtuigen en wat die teweeg brengen. In een dialoog geldt het principe van de wederkerigheid: Het doel is pas gehaald als dat voor alle betrokken partijen geldt.

Elke mening, hoe controversieel ook, kent redelijke aspecten die kunnen bijdragen aan een nieuwe oplossing. In een dialoog gaan we daarnaar op zoek.

Centrum voor Dialoog

Het Centrum voor Dialoog, geïnitieerd vanuit Radboud Universiteit en Wageningen University, besteedt aandacht aan gesprekken rondom maatschappelijke kwesties. Wij willen de kwaliteit van gesprekken over complexe maatschappelijke situaties verbeteren. Dat doen we door het delen van artikelen, websites, blogs en tweets over gesprekken in de samenleving. Volg ons daarvoor op Facebook.

Maar bovenal  bieden we een training Dialoog aan, bedoeld voor mensen voor wie het voeren van moeilijke gesprekken deel uitmaakt van hun werk.

Succesvolle afsluiting training Dialoog in Venray.

Training Dialoog

Op basis van onderzoek naar echte gesprekken tussen mensen die het niet eens zijn, hebben we een Incompany training Dialoog ontwikkeld. Het doel is om mensen die beroepshalve ingewikkelde gesprekken moeten voeren, gevoelig te maken voor een aantal basisprincipes van de dialoog. Aan de hand van theorie, concrete voorbeelden en vooral veel uitproberen, leren mensen deze principes om te zetten in concrete toepassingen die helpen een constructief gesprek te voeren.

Kijk op de pagina TRAINING voor meer informatie.