Training

Het Centrum voor Dialoog (CVD) biedt een Incompany training Dialoog aan om de kwaliteit van gesprekken in complexe maatschappelijke contexten te verbeteren. Bent u daarin geïnteresseerd, stuur dan een mail naar contact@centrumvoordialoog.nl

Feedback van een deelnemer:

“Veel geleerd: Het gaat niet om de inhoud,
maar of de ander zich gehoord voelt”
 

Voor wie?

De training is bedoeld voor mensen voor wie het voeren van moeilijke gesprekken met andersdenkenden een belangrijk onderdeel vormt van hun werk. Dat kunnen communicatieprofessionals zijn, maar bijvoorbeeld ook beleidsmakers, politici, wetenschappers of artsen.

Mensen die de training hebben gevolgd zijn in staat om

  • knelpunten in interactie te signaleren en te begrijpen;
  • patronen te herkennen die ten grondslag liggen aan knelpunten in interactie;
  • enkele basisprincipes toe te passen die helpen de interactie effectiever te laten verlopen.

Opbouw

De training is opgebouwd rondom drie aandachtspunten die in interactie een rol spelen en de aard en het verloop van gesprekken in belangrijke mate beïnvloeden: selectief waarnemen, waarderen van kennis en omgaan met emoties.
De deelnemers zullen zich inzichten eigen maken op basis van de volgende activiteiten.

  • Observeren van communicatiegedrag
  • Analyseren van dit gedrag vanuit theoretische principes
  • Uitproberen van constructieve communicatie strategieën

Reactie van een andere deelnemer:

“Door vragen te stellen en te luisteren, creëer je ruimte voor wederzijds begrip” 

Programma training

In de ochtend zullen we aan de hand van een aantal theoretische noties opnames van een aantal real-life gesprekken bekijken. We gaan op zoek naar patronen die de aard en het verloop van het gesprek beïnvloeden. Zo komen we tot een aantal kernprincipes voor het voeren van een goed gesprek.

In de middag gaan de deelnemers zelf aan de slag. Gewapend met de inzichten die in de ochtend zijn opgedaan gaan de deelnemers ingewikkelde gesprekssituaties oefenen met speciaal daartoe opgeleide acteurs. Steeds gaat het erom wat er gebeurt in de interactie tussen gesprekspartners: wat ging goed, waar ging het minder, wat kan anders en hoe pak je dat aan?

We sluiten de dag af met een borrel.

Programma

9.30Inloop
10.00Welkom
10.30Selectief waarnemen
11.15Pauze
11.30Waarderen van kennis
12.15Omgaan met emoties
13.00Lunch
13.30Intermezzo
14.00Trainen met acteurs
15.30Pauze
15.45Trainen met acteurs
16.45Samenvatting en conclusie
17.00Borrel en napraten

Een derde reactie:

“Het oefenen met acteurs is enorm effectief. Je krijgt inzicht in hoe gesprekken verlopen en vooral hoe je die kunt beïnvloeden” 

Terugkomdag

Tijdens de terugkomdag, een aantal weken later, evalueren wij hoe de deelnemers het geleerde in de praktijk hebben gebracht. Wij vragen de deelnemers een gesprek naar voren te brengen, dat zij hebben gevoerd en dat minder goed verliep dan de bedoeling was. Aan de hand van de basisprincipes voor het voeren van een dialoog gaan we deze gesprekken met zijn allen onderzoeken. Zo worden de inzichten uit de eerste trainingsdag in verschillende contexten nogmaals toegepast en geconsolideerd.