Het CVD Team

Het CVD team bestaat uit Noelle Aarts, hoogleraar Socio-Ecological Interactions aan de Radboud Universiteit Nijmegen (ISiS) en Hedwig te Molder, hoogleraar Language and Communication aan Vrije Universiteit Amsterdam (Language and Communication), ondersteuner Luc Dinnissen (studio ds) en een aantal gasttrainers.

 

De partners

De partners, die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de training:

Gemeente Amsterdam

Gemeente Ede

Gemeente Rotterdam

Gemeente Wageningen

Provincie Gelderland

Bex Communicatie

De Noord/Zuidlijn

Kenniscentrum Sport

RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

VoRa (Voorlichtingsraad, bestaande uit de directeuren communicatie van de verschillende ministeries)